Giga

 
ג'יגה ממשיכה את המבצע גם ב 2014 :
 
 • המבצע הינו לעובדי ג'יגה בלבד, מוגבל לעד 4 מענקים לעובד יחיד.
 
 • המבצע הינו לקליטת מהנדסי תוכנה העונים על הדרישות להלן:
  • בעלי תואר אקדמאי / בוגרי קורס תכנות צה"לי.
  • בעלי ניסיון של 3 שנים לפחות, ב- #C ו/או ++C/C ו/או Mobile ו/או Java
  • המועמדים אינם מוכרים לג'יגה.
 
 • אם המועמד יתחיל לעבוד בג'יגה במהלך 2014, עובד ג'יגה (שהביא את המועמד) יהיה זכאי למענק של 10,000 ₪ באופן הבא:
  • 5,000 ₪ לאחר 6 חודשי עבודה מלאים של העובד החדש.
  • 5,000 ₪ נוספים לאחר תום שנת עבודה מלאה של אותו עובד חדש.
 
את קורות החיים יש לשלוח ל- jobs@giga.co.il   ולציין בנושא ההודעה – "עבור כוכב מביא כוכב"
 
(למען הסר ספק, למרות נוסח ההודעה שבלשון זכר, המבצע תקף הן לגברים והן לנשים.)