Giga

 

ג'יגה מתמחה באיפיון ופיתוח פרוייקט עד לרמת מוצר מדף מסחרי.  פעילות זו כוללת ניתוח צרכים, איפיון דרישות פונקציונאליות, בחירת טכנולוגיות, הנדסת מערכת, תיכנון ארכיטקטורת תוכנה, פיתוח תוכנה, בדיקות, אינטגרצייה מערכתית, בדיקות סופיות, הטמעה, תמיכה טכנית ותחזוקה שוטפת.

 

בדף זה מתוארים חלק מן הפרוייקטים והפעילויות שביצעה החברה.