Giga

פיתוח מדפסת ענק (אורבוטק)
 
פיתוח מערכת חדשנית ויחודית להדפסה דיגיטאלית על גבי לוח זכוכית ענק (מספר מטרים), בדיוק גבוה במיוחד, למערכת יצור בתחום המסכים השטוחים LCD. ג'יגה אחראית על פיתוח התוכנה כולה, ועובדת במשותף עם קבוצת האלגוריתמיקה, מכאניקה, אלקטרוניקה וכימיה של אורבוטק.
המערכת מיועדת לעבודה ב FAB, במתכונת של עבודה רצופה, בדרישות אמינות ודיוק גבוהות במיוחד.
הצוות מורכב מקבוצת  הגדרת מערכת, צוות פיתוח המחשב המרכזי  ב ++VC, צוות פיתוח ממשק משתמש בטכנולוגית JAVA  וקבוצת בדיקות.