Giga

לג'יגה זמן-אמת התמחות רבת-שנים בפיתוח ובדיקות תוכנה למוצרי מו"פ עתירי טכנולוגיה. בין השאר בתחומי:


• מערכות רב-תחומיות מורכבות (ראייה מלאכותית, מכשור רפואי)
• מערכות מודיעין, שליטה ובקרה (C4I)
• טכנולוגיות תקשורת Telecom ,Cellular, WiFi
• מערכות ניהול משאבי הארגון (ERP)
• מערכות ניהול שירות לקוחות (CRM)
• מערכות מיפוי גיאוגרפיות (GIS)
• טכנולוגיות WEB (תשתיות/יישומי אינטרנט/מולטימדייה)  
• שירותי ערך-מוסף למוצרי אינטרנט ותקשורת סלולרית
 
על לקוחות ג'יגה נמנות חברות היי-טק, תעשיות ביטחוניות, לקוחות עיסקיים וחברות מוסדיים ובכלל זה: 
משרד הבטחון, אורבוטק, התעשייה האווירית (אלתא/מבת) Philips Healthcare, Elbit Systems, Applied Materials, MobileAccess , סנדיסק, פרטנר, בנק הפועלים, בנק לאומי, מפעל הפיס, איתוראן ועוד.