Giga

קבוצת ג'יגה זמן-אמת מרכזת יותר מ-150 מהנדסי תוכנה מנוסים, במגוון תחומי מחקר ופיתוח. ניסיון רב-שנים באפיון, תכנון, פיתוח, הטמעה, תחזוקה ותמיכה טכנית של פרויקטים ותתי-מערכות בתחומי זמן-אמת (RT)  ומערכות מידע בסביבות עתירות טכנולוגיה.

 

במערך הפיתוח מועסקים מהנדסים מנוסים במבנה הטרוגני, שמשלב רקע אקדמי במדעי המחשב/הנדסת מחשבים/הנדסת אלקטרוניקה/מתמטיקה/פיסיקה (אלגוריתמיקה) - לרבות מומחים ברמה אקדמית גבוהה (M.Sc, Ph.D.)  חלק ניכר ממערך זה כולל מהנדסי פיתוח בעלי סיווג ביטחוני גבוה וניסיון רב בעבודה עם תעשיות ביטחוניות.

 

מערך הפיתוח מנוהל על ידי אנשי מו"פ בכירים, והוא כולל מחלקת ניהול פרויקטים/הנדסת מערכת, מחלקת מו"פ (אפיון ופיתוח תוכנה), מחלקת בדיקות ואבטחת איכות(QA)/אינטגרצייה מערכתית ומומחי הקמה/הטמעה של מערכות. מערך הפיתוח מציג רקורד רב-שנים של הובלת פעילויות מו"פ מוצלחות, מרמת אפיון דרישות ועד לרמת מוצר מסחרי.