Giga

ג'יגה מזמינה אותך להצטרף לשני פרוייקטים של פיתוח מערכות תוכנה ליישומים רפואיים, תקשורת ומערכות שו"ב (תקשורת, מחשבים ומודיעין), ובפרט פיתוח בתחום דוט נט, ג'אווה. ג'יגה פועלת מאז 1984 (קרוב לשלושים שנה). אנחנו יושבים ליד מתחם עזריאלי בת"א. הצטרפו למאה וחמישים מהנדסי התוכנה, בוגרי מדעי המחשב, היחידות הטכנולוגיות של צה"ל וממר"ם.


אנא בחר אחד מהתחומים הבאים: